Brigada: Panahon na ba para sa legalisasiyon ng marijuana? thumbnail

Brigada: Panahon na ba para sa legalisasiyon ng marijuana?

Mahigpit na ipinagbabawal sa bansa ang paggamit ng marijuana dahil maaari itong magdulot ng masasamang epekto sa katawan ng tao. Ngunit sisiyasatin ng ‘Brigada’ ang pang-medikal na epekto ng marijuana…